Artists

Lai Tak-wai

Daniel Yeung

André Chan

Jing Chin-yin Chong

Tang Shu-wing

Xing Liang

Mui Cheuk-yin

Class 7A Drama Group

Hong Kong Dance Federation

La Sax

Théâtre de la Feuille

Lai Tak-wai

Daniel Yeung

André Chan

Jing Chin-yin Chong

Tang Shu-wing

Xing Liang

Mui Cheuk-yin

Class 7A Drama Group

Hong Kong Dance Federation

La Sax

Théâtre de la Feuille