Artists: Tang Shu-wing x Xing Liang x Mui Cheuk-yin